Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Tillsammans är vi starka

Henry Bengtsson, Kommunchef, Halmstad

Henry Bengtsson, Kommunchef, Halmstad

Halmstads kommun är en idrotts- och fritidskommun med många bra förutsättningar. Våra runt 160 idrottsföreningar spelar en viktig roll för Halmstad och innehåller såväl bredd som elit. Föreningslivet är en stark kraft i samhället och för Halmstads kommun.

För oss i Halmstad är det viktigt att idrottens kärnvärden går i linje med Riksidrottsförbundets värdegrund och att vi ständigt arbetar med dessa tillsammans. Idrotten ska vara tillgänglig och inkluderande och har en stor roll att fylla i integrationsarbetet.
I Halmstad ska idrotten präglas av tydliga värderingar där alla är välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller funktionshinder.

Fler och fler unga väljer andra sätt än föreningsformen för att aktivera sig på sin fritid. Vi behöver därför gemensamt ta fram sätt att stödja de ungas egna organisering – genom att såväl utveckla nuvarande arbetssätt samt prova nya.

Mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn har ökat i Sverige och Halmstad de senaste åren. Nyanlända flyktingar är en viktig målgrupp för våra föreningar och för ett fortsatt levande föreningsliv. Många flyktingar är nyfikna och intresserade av hur det svenska föreningslivet är uppbyggt och vilka värden det innehåller. Vi har en avgörande roll att tillsammans hitta arbetssätt som är långsiktiga och strategiska för att underlätta för fler att delta i det lokala föreningslivet och på så sätt främja integration.

Andelen unga ökar snabbt och andelen äldre i Halmstad blir fler, både genom att vi lever längre och genom en ökad inflyttning av yngre. Genom att möjliggöra för en meningsfull fritid för alla Halmstads barn, ungdomar och äldre skapas goda förutsättningar för en god folkhälsa, vilket i sin tur kan minska belastningen på vårt välfärdssystem.
Föreningslivet är även en av de största integrerande krafterna i vårt samhälle och därför är det viktigt att föreningar involveras vid framtida satsningar på såväl barn, ungdomar som äldre.

Genom gemensamma mål för idrotten samarbetar vi väl och står upp för varandra i och mellan såväl kommun och föreningsliv. Tillsammans är vi starka.

Henry Bengtsson, Kommunchef, Halmstad

Vi sponsrar föreningslivet i Halmstad

Föreningslivet är en stor del av
vårt svenska kulturarv