Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Psykisk ohälsa hos unga ökar

En fysisk skada kan synas eller igenkännas hos den breda massan. Tyvärr ter sig Sveriges nya folksjukdom inte riktigt på samma överskådliga sätt. Framförallt ungdomar och unga vuxna idag mår psykiskt dåligt och antalet ökar för varje år. Det viktigaste för allmänheten är att se tecknen, försöka hjälpa och, framförallt, ta det på allvar. Samhällets prestationskrav har blivit för mycket för vår kommande generation.

Ungdomspsykiatrin (UPM) i Halmstad tar emot ungdomar mellan 16 och 25 år som söker för psykiatrisk vård. Sedan januari 2013 har antalet ökat med cirka 15-20 procent. Året innan dess var ökningen desamma. Vi träffade sjuksköterskorna och psykoterapeuterna Kristina Svensson och Roland Metz. De berättar om en skiftning i åldrarna på de ungdomar som kommer in. För några år sedan var de flesta runt 19-21 år gamla, idag har det krupit ner till 17-18 år. Julia Wollin på Ungdomsmottagningen i Halmstad bekräftar detta och säger att hon framförallt ser en ökning bland 14-åringarna.

- Många söker för ångest och deppighet men vi stöter även på ungdomar som kämpar med bland annat bipoläritet och tvång, berättar Kristina Svensson.

- Vi har även märkt att många kommer till oss idag för att reda ut ifall de har ADHD och i de allra flesta fall har de rätt och blir diagnostiserade, flikar Roland Metz in.

”Enligt Roland och Kristina är en stor orsak till ångest bland annat det ständigt accelererande tempot i samhället”

Många ungdomar känner hopplöshet inför att komma in i vuxenvärlden. Flera känner sig stressade efter att de har gått ut gymnasiet och har stora svårigheter att få jobb, vilket i sin tur omöjliggör eget boende. Många mister hoppet att kunna klara sig själva, vilket i hög grad är drivande för depression. Idag ställs allt högre krav på unga. Skolorna har mindre resurser och Kristina berättar att det är alltför vanligt att ungdomar först i mitten av gymnasiet får dyslexidiagnos bekräftad (UPM utreder inte dyslexi) vilket har gett dem problem i skolan som hade kunnat lösas mycket tidigare.

Det handlar väldigt mycket om yta i dagens samhälle. Ungdomarna jämför sig mycket med folk i sin omgivning och ser hur andras ”perfekta” liv visas upp på sociala medier. Känner du att du inte passar in börjar du grubbla. Alla vill höra ihop och känna sig inkluderade. Känslan av att få vara med är oerhört viktigt, berättar Roland. Dessutom är det ett hårdare klimat i dagens skolor med ett tuffare språk och det är tydligt att många ungdomar inte pallar längre. De flesta skolor har också de senaste åren fått stadigt minskade resurser både vad beträffar undervisning/ lärare och skolhälsovårdspersonal.

Kristina Svensson och Roland Metz

Kristina Svensson och Roland Metz

Till ungdomsspykiatrin kommer lika delar killar och tjejer. Roland och Kristina har några tips till föräldrar på indikationer att hålla utkik efter och vad man kan göra om man oroar sig för att ens barn eller ungdom är i riskzonen.

  • Notera ifall ditt barn har blivit mer passivt eller börjat dra sig undan.
  • Var vaksam på ifall det har skett förändringar i deras kost, sömn eller humör.
  • Vissa reagerar med ilska och blir mer irritabla. Andra märks det mer på deras impulsivitet och oförmåga att slutföra något eller att komma igång med saker.

Vad aldrig rädd för att ta upp ämnet och prata med era ungdomar om ni märker förändringar i deras beteende. Man ska aldrig vara rädd för att råka sätta igång ett tankemönster utan det är alltid bra ifall ungdomar känner att någon bryr sig om dem och frågar hur de mår. Även om man inte märker av några problem är det bra att vara observant och hålla sig informerad om hur barnen har det och vad de gör eller har för intressen. Även skolan behöver göra mer och vara mer observanta på ungdomars beteende. Många faller mellan stolarna och i dagens skola där eleverna förväntas ta mer eget ansvar kan det bli för svårt för elever som inte har den kapaciteten.

- Självklart är det svårt för lärare med tanke på de stora klasserna vi har idag att hålla sig välinformerad om alla elever. Men att tidigt uppmärksamma avvikelser eller problem hos elever så de kan få en diagnos innan de har ägnat flera år i skolan är en oerhörd hjälp, säger Roland.

- Drömmen hade varit ifall klasserna blev mindre och det fortfarande fanns den typen av ”lätta” jobb i samhället som fanns förr för att människor med andra behov ska kunna komma ut i arbetslivet, fyller Kristina in.

- Upptäcker man psykiskt lidande eller sjukdomar i ett tidigt stadium kan man oftast med relativt små medel få livet på rätt köl igen. Det blir ofta både svårare för både individen och samhället ju äldre en människa blir, och ju längre man haft sina besvär obehandlade. Det är ekonomiskt viktigt för samhället att den här typen av verksamhet som vi har existerar.

Men risken finns att detta kommer att bli ett problem i framtiden. I ett protokoll från Region Halland har ett dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående den rådande problematiken kring budgeten presenterats. I åtgärdsplanen för 2014 års budgetanpassningar har rutan för ungdomspsykiatriska mottagningar lämnats blank. Det finns ingen bekräftelse men personalen på Halmstads ungdomspsykiatriska mottagning kämpar redan med näbbar och klor inför risken att de inte längre kommer finnas kvar som den instans de är idag.

- Ingen skulle ta ordet nedläggning i sin mun utan istället skulle den officiella förklaringen vara att uppdraget kommer läggas på grannverksamheter som ungdomsmottagningen, suckar Kristina.

- Det är jätteviktigt att inte blanda de frågor som ofta tas upp på ungdomsmottagningen, exempelvis p-piller och kondomer, med den typen av problematik som vi möter här på ungdomspsykiatrin, slår Roland fast. Vi vet att ungdomar generellt inte söker till vårdcentraler och det är jätteviktigt att kunna fånga upp dem nu. Det är så lite som krävs för att det ska gå snett. Rent samhällsekonomiskt borde detta vara i beslutshavares bästa intresse.

Redaktionens anmärkning

I januari 2014 tillkännagav våra politiker att i slutet av februari ta det formella beslutet att lägga över UPM:s uppdrag på Ungdomsmottagningen. Detta innebär i praktiken en nedläggning av verksamheten, då inga resurser (personal, pengar och kompetens) följer med uppdraget.

Vi sponsrar föreningslivet i Halmstad

Föreningslivet är en stor del av
vårt svenska kulturarv